Renginių nėra.

 

 

Lietuvos bendruomenių ir Lenkijos Punsko kultūriniai

mainai bei partnerystės stiprinimas. 

 

 

Projektą numatoma įgyvendinti Lenkijos ir Lietuvos teritorijoje kartu su partneriu Punsko valsčiaus savivaldybe.

 

 

Projekto tikslas – Lietuvos kaimo bendruomenių ir Lenkijos Punsko valsčiaus  kultūriniai mainai ir partnerystės stiprinimas.

 

Projekto uždaviniai:

1. Užmegzti ryšius tarp dviejų šalių;

2. Susipažinti su Lenkijos ir Lietuvos gerąja patirtimi kultūros srityje.

3. Surinkti naujus sumanymus, kurie padėtų kurti glaudesnį bendradarbiavimą įvairiose srityse.

 

Projektas atitinka Komiteto nustatytą prioritetą „Partnerystės stiprinimas tarp kaimo plėtros dalyvių“ ir “Bendruomeniškumo skatinimas”. Bendruomenė įgyvendindama šį projektą skatins kultūrinius mainus tarp Lietuvos ir Lenkijos  bendruomenių bei stiprins partnerystę tarp regionų. Projekto bendros veiklos dalyviams duos galimybę atrasti naujų bendradarbiavimo formų.

Numatoma projekto tikslinė grupė – Lietuvos kaimo bendruomenių ir  Punsko valsčiaus savivaldybe atstovai bei bendruomenės nariai. Surengti bendri keturi teminiai susitikimai, kuriuose dalyvaus po 45 dalyvius. Projekto poreikis: projekto dalyviams reikalinga apsikeisti gerąja patirtimi kultūros srityje, ugdant tarpusavio bendradarbiavimo įgūdžius, juos pritaikant praktikoje. Lenkijos Punsko valsčiaus savivaldybe atstovai ir bendruomenės nariai pasidalins geriausia patirtimi ir padidinti žinojimą apie nematerialų kultūros paveldą, skatinant žmonių kūrybingumą ir pagarbą tarp bendruomenių. 

 


 

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010