Renginių nėra.

 

"Airijos ir Lietuvos bendruomenių socialinių paslaugų teikimo organizavimo kryptys ir galimybės, remiantis Airijos bendruomenės patirtimi"

 

Projekto tikslas - susipapažinti su Airijos ir Lietuvos bendruomenių socialinių paslaugų teikimo organizavimo kryptimis ir galimybėmis, ir perimti geriausią Airijos bendruomenės socialinių paslaugų teikimo patirtį. Kiekvienoje bendruomenėje socialinių paslaugų teikimas yra svarbi socialinės politikos dalis, nes visose bendruomenėse yra dalis žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių negali patys savarankiškai spręsti iškylančių socialinių problemų, jie negali pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, jaučiasi nesaugūs ir atstumti. Tokiems žmonėms reikalinga socialinė parama ir bendruomenės pagalba. Didėjant žmonių socialiniams poreikiams, mūsų bendruomenėse būtina plėtoti ir modernizuoti esamą socialinių paslaugų sistemą, ieškant veiksmingų socialinių paslaugų teikimo būdų, užtikrinančių žmonių saugumą, garantuojančių jų socialines teises bei būtinos socialinės pagalbos gavimą. Bendruomenių centruose ir kliento namuose būtų teikiamos įvairių rūšių socialinės paslaugos, skirtos atskiroms socialinėms žmonių grupėms: seniems žmonėms, šeimoms, turinčioms socialinių problemų bei jų vaikams, smurtą patyrusiems, beglobiams vaikams, neįgaliems žmonėms, asmenims, gyvenantiems skurde, pabėgėliams, taip pat žmonėms, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, narkotikais bei kitoms socialinės rizikos grupėms.

Airijos Mayo grafystės yra sukurtas stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų tinklas, skirtas įvairioms socialinėms žmonių grupėms, todėl partnerių socialinių paslaugų teikimo patirtis mūsų bendruomenei būtų naudinga steigiant paslaugų centrą.

 


 Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010