Renginių nėra.
BUKONIEČIAI PASIRYŽĘ REKONSTRUOTI BUKONIŲ ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAŽNYČIĄ

     Vos keletą mėnesių praėjo po seniūnaičių sueigos, kai vėl sukrutėjo subruzdėjo bukoniečiai į bendruomenės susirinkimą. Tuomet buvo kalbėta ir diskutuota apie apleisto pastato centre, parko įrengimo, mokyklos stadiono ir šimtametės Bukonių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios rekonstravimo aktualijas bei seniūno nenorą su bendruomene tartis svarbiais klausimais. Tuo tarpu ES Leader programa, iš kurios lėšų finansuojama Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės strategija, gali padėti išspręsti tokias problemas, kai pasirinkus finansavimo prioritetus pačioje bendruomenėje, bus gaunama parama pagal pateiktas bei įvertintas projektų paraiškas.  Pirmuoju šaukimu ši vietos veiklos grupė 2010 m. pabaigoje sulaukė 22 paraiškų iš projektų iniciatorių.

Bukonių bažnyčios projektas, 1913. Architektas V. Michnevičius

Bukonių bažnyčios Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios planas, parengtas Vaclovo Michnevičiaus, 1913 m.   

     2011 m. sausio 17 d. įvyko Jonavos rajono savivaldybės Bukonių seniūnijos senūnaičių sueiga Bukonių kultūros centre. Sueigoje dalyvo Bukonių seniūnas Kazys Damulevičius, pavaduotoja Vida Boželienė, 4 seniūnaičiai - Dalia Freimontienė ir Vaidas Urbonas (iš Bukonių), Emilija Bielskienė (iš Petrašiūnų), ir eilučių autorius – Petras Vyšniauskas (iš Mimainių), o taip pat klebonas Kastytis Šulčius, Jonavos parapijos ekonomas Vidmantas Šidlauskas, Bukonių kaimo bendruomenės pirmininkė Dalia Autukienė ir pagrindinės mokyklos direktorė Elena Tuzovienė bei Bukonių, Liepių, Petrašiūnų, Pasraučių, Mimainių kaimų gyventojai. Patvirtinta darbotvarkė buvo gan ilga, tačiau svarbiausia – buvo svartomas Bukonių kaimo bažnyčios remonto projektas.

     Seniūnas informavo, jog yra parengtas Bukonių bažnyčios dalinis investicinis projektas, pagal kurį numatyta sutvarkyti bažnyčios pamatus, laiptus ir sienas.

     Seniūnaitis P. Vyšniauskas pabrėžė, jog reikia kuo skubiau iš esmės gelbėti apleistą parapijos bažnyčią ir pasiūlė parengti visą bažnyčios rekonstrukcijos techninį projektą. Buvo akcentuota, jog toks planas reikalingas įvertinti visos rekonstrukcijos kainą, o po to atitinkamai jau bus galima daryti atskirus rekontrukcijos darbus ir finansuoti iš įvairių finansinių šaltinių ar fondų. Priminė ir tai, kad metus laiko yra diskutuojama, ar statyti bokštą ant bažnyčios, ar atskirą varpinę.

     Bažnyčios ekonomas V. Šidlauskas pritarė siūlomai pilnai bažnyčios rekontrukcijai. Klebonas K. Šulčius pademonstravo Bukonių bažnyčios statybų planą, parengtą architekto Vaclovo Michnevičiaus 1913 metais, savuoju laikmečiu projektavusio ne tik daugelį Lietuvos bažnyčių, bet ir gretimą Žeimių bažnyčią. Planas buvo derinamas su tuomete rusų caro valdžia, nes ant archyvinių dokumentų matyti antspaudai ir parašai. Taip po šimtmečio vietos bendruomenei vėl atsivėrė maldos namų tikrasis grožis ir atsikūrė bažnyčios vizija, kuriai vieningai pritarė visi sueigos dalyviai. Plane matyti grakščių bokštų brėžiniai, tačiau dabartinė bažnyčia tokiu puošnumu nepasižymi, kadangi po sugriovimų buvo sunkiai atstatinėjama. Bažnyčios klebono kunigo Švoinickio surašytame inventoriuje aptinkame, jog: „Bukonių bažnyčia pastatyta iš akmenų 1790 metais p. Juozapo Goppeno lėšomis, vardan Šv. Mykolo Arkanio1o, turinti ilgumo 13 seksnių ir 2 ¾ aršynų, - 5 seksniai 2/2 aršynų platumo. Laike didžios karės, 1915 metais vokiečių kariuomenė, kajpo tičiomis, granatais sudėginta, nuo kurios pasiliko sienos ir tos pradėjo irti. <...> Varpničia buvo medinė, - sudegė, o varpai trys išvesti 1915 metais Russijan“...      

     Galiausiai per sueigą buvo sudaryta planuojamos bažnyčios rekonstrukcijos projekto priežiūros grupė iš šešių atstovų: nuo seniūnijos - seniūnas K. Damulevičius, nuo bendruomenės – D. Freimontienė, nuo Bukonių parapijos – D. Kajėnienė, nuo seniūnaičių – P. Vyšniauskas, nuo bažnyčios - klebonas K. Šulčius ir ekonomas V. Šidlauskas.

     Galime pasidžiaugti, kad iš šimtametės užmaršties sugrįžo Bukonių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vizija, vienijanti Bukonių krašto žmones.

Petras Vyšniauskas

2011-01-19

 

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010